A KSZR működése, szolgáltatásai

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működése, szolgáltatásai

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye korábbi 15 kistérsége helyébe a 2013-as törvényi változások eredményeként 16 járás szerveződött, melyek meghatározó közigazgatási feladatokat látnak el. A megye 358 települése közül 1 rendelkezik megyei jogú városi, 28 városi, 329 községi státusszal, melyből 9 nagyközségi ranggal bír. Megyénk igazi aprófalvas, alapvetően kistelepüléses megye, ahol a településszerkezet, a települések nagysága, infrastruktúrája determinálja a lakosság számára nyújtandó könyvtári ellátás struktúráját is.
A Nyilvános könyvtárak jegyzékén lévő könyvtárak száma az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent. 2013 végén már csupán 59 könyvtár, ebből 53 települési könyvtár szerepelt a jegyzéken. 
A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 2012 végén 297 önkormányzattal kötött megállapodást. Számuk azóta folyamatosan emelkedik, egyre több település biztosítja a KSZR keretében a könyvtári ellátástterületi referensi rendszerben a Megyei Hálózati Osztálykoordinálásával. 2023. január 1-jétől 332 helyszínen van lehetőség a könyvtári szolgáltatások igénybevételére.
 

Ellátási körzet neve

Települések száma

Területi referens

Közvetlen kapcsolattartó

Abaúji

23

Bencs Klára

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Cigándi

17

Bardóczyné Konderák Valéria

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Encsi

22

Dudás Eszter

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Kazincbarcikai

31

Kis-Radványi Zsófia

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Könyvtárbusz (nagy)

27

Petrigán György

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Könyvtárbusz (kicsi)

25

Petrigán György

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Mezőcsáti

8

Dudás Eszter

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Mezőkövesdi

19

Székácsné Haraszti Rita

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Miskolci

32

Bukta Szabina

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Ózdi

26

Szakállasné Tóth Júlia

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Sárospataki

14

Godzsákné Kovács Judit

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Sátoraljaújhelyi

18

Godzsákné Kovács Judit

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Szendrői

13

Petrigán György

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Szerencsi

17

Nyulászi Gergely

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Szikszói

17

Nyulászi Gergely

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Tiszaújvárosi

13

Székácsné Haraszti Rita

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Tokaji

10

Bencs Klára

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár állami feladatként a következő szolgáltatásokat nyújtja a megállapodás kötött települések könyvtári, információs és közösségi helyein:

Dokumentumszolgáltatás keretében

 • Rendszeresen gyarapítja a szolgáltató hely könyvtári állományát a központi költségvetés kistelepülési könyvtári támogatása terhére az Önkormányzat által kijelölt szolgáltatást végző személy közreműködésével (könyv, időszaki kiadványok, CD, DVD, hangoskönyv).
 • A lehetőségeket figyelembe véve soron kívül beszerzi és feldolgozza a szolgáltatást végző személytől érkező, indokolt egyedi gyarapítási igényeket.
 • A szolgáltató hely nyilvános könyvtári állományát egységesen nyilvántartásba veszi számítógépes adatbázisában. Az új dokumentumokat a könyvtári használatra előkészítve, felszerelve (raktári jelzet, vonalkód) negyedévenként kiszállítja a szolgáltató helyre.
 • Biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak igénybe vételi lehetőségét, könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíti a használók kéréseit, ha a helyben lévő gyűjteményben nem található meg a kért könyvtári dokumentum vagy információ. Ennek érdekében „Válaszküldemény” szolgáltatással biztosítja az ingyenes dokumentumforgalmat.
 • A település lakóinak igénye szerint minden évben előfizet hírlapokra és folyóiratokra, melyet a könyvtári szolgáltató helyre kihelyez.

Információszolgáltatás keretében

 • Információt nyújt az Interneten elérhető webes katalógusban a könyvtári szolgáltató hely teljes könyvtári állományáról.
 • Biztosítja a megyei könyvtár állományát feltáró adatbázis használatának lehetőségét.
 • Biztosítja az országos könyvtári rendszer és az ODR szolgáltatásairól szóló információkat a szolgáltató helyre.
 • Közreműködik az egyedi információk iránti kérések teljesítésében.
 • Továbbképzés keretében segíti az elektronikus könyvtárak és az elektronikus formában hozzáférhető dokumentumok használatára irányuló szolgáltatás bevezetését.
 • Segíti a MaNDA, NAVA pont szolgáltatásainak elérhetővé tételét, a használatukat lehetővé tevő szolgáltatás bevezetését.
 • Digitális tartalmak megosztásával hozzáférhetővé teszi a helyi vonatkozású közkincseket, kulturális javakat, elektronikus helytörténeti dokumentumokat.

Számítógépes szolgáltatás keretében

 • A  könyvtár egységes integrált könyvtári rendszerébe (Corvina) bekapcsolja a település szolgáltató helyét.
 • Szerverén tárhelyet biztosít a szolgáltató hely könyvtári állomány-nyilvántartásának és az olvasói nyilvántartás adatainak.
 • A kölcsönzési modul működtetését, a személyi adatrögzítést helyben biztosítja.
 • Hozzáférést nyújt az elektronikus katalógusokhoz, biztosítja használatuk betanítását.
 • Az elektronikus szolgáltatásokat biztosító rendszer fejlesztése, korszerűsítése kiterjed a szolgáltató hely rendszerhasználatára is.
 • A biztonságos működéshez szükséges távfelügyeletet és informatikai eszközöket működtet (vírusvédelem, hálózat, szoftverek).

Közösségi szolgáltatások keretében

 • A megyei gyermek- és felnőtt könyvtári rendezvényekbe bevonja a szolgáltató hely használóit.
 • Segíti a helyi programok rendezését, gyermekeknek, illetve felnőtteknek szóló programok kiajánlásával, ezek megszervezésével és pénzügyi fedezetének biztosításával.
 • A települések igényei szerint a meghívott vendégek (írók, művészek, előadók), a megyei és városi könyvtár munkatársai előadásokat, kézműves és könyvtárismertető foglalkozásokat, olvasásnépszerűsítő játékokat tartanak az érdeklődőknek.
 • Munkatársai elősegítik az olvasásnépszerűsítő programokhoz való csatlakozást, megyei szintű pályázatokat, vetélkedőket szerveznek.

Képzés, továbbképzés keretében

 • Szakmai segítséget nyújt, továbbképzési lehetőséget biztosít a szolgáltató hely könyvtárosának.
 • Szakmai tanácsadással segíti a könyvtári szolgáltató hely szolgáltatásainak kialakítását, bővítését.
 • Szakmai tanácsadást nyújt a könyvtári szolgáltató hely egységes arculatának kialakításához.

Opcionális szolgáltatások keretében

 • Szakmai segítséget nyújt az Önkormányzatnak a könyvtári szolgáltatások korszerűsítését, bővítését érintő pályázatok elkészítéséhez.
 • A település könyvtári állományát szakmai szempontok alapján leválogatja, korszerű, használható, a település igényeihez igazodó gyűjteményt alakít ki a helyben található dokumentumokból.
 • A szolgáltató helyen lévő állományt az éves terveknek megfelelően a megyei közös adatbázisban retrospektív módon feldolgozza, vonalkóddal ellátja, az elektronikus kölcsönzés bevezetésére alkalmassá teszi.
 • A könyvtári dokumentumok raktári rendjének biztosítása érdekében elvégzi a dokumentumok egységes felszerelését.
 • A polcokra, a könyvtárba és az épületre tájékoztató feliratokat készít.
 • A könyvtáros, a szolgáltató helyen foglalkoztatott könyvtári dolgozó személyének változása esetén, soron kívüli állományellenőrzést végez.