A KSZR működése, szolgáltatásai

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működése, szolgáltatásai

A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 2012 végén 297 településsel kötött megállapodást. A települések száma azóta folyamatosan emelkedik, egyre több önkormányzat biztosítja a KSZR keretében a könyvtári ellátást. 2024. január 1-jén 332 településsel van érvényes megállapodás a könyvtári szolgáltatások igénybevételére, melyet területi referensi rendszerben, a Terület-ellátási osztály közvetlen irányításával teljesít.

Ellátási körzet neve

Települések száma

Területi referens

Közvetlen kapcsolattartó

Abaúji

23

Bencs Klára / Puskás Kamilla

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Cigándi

17

Makár Richárd

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Encsi

21

Dudás Eszter

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Kazincbarcikai

31

Kis-Radványi Zsófia

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Könyvtárbusz (nagy)

27

Petrigán György

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Könyvtárbusz (kicsi)

26

Petrigán György

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Mezőcsáti

8

Dudás Eszter

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Mezőkövesdi

19

Székácsné Haraszti Rita

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Miskolci

32

Bukta Szabina

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Ózdi

26

Szakállasné Tóth Júlia

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Sárospataki

14

Petrigán György

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Sátoraljaújhelyi

18

Szabóné Lenkefi Ildikó

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Szendrői

12

Petrigán György

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Szerencsi

17

Nyulászi Gergely

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Szikszói

17

Nyulászi Gergely

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Tiszaújvárosi

14

Székácsné Haraszti Rita

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

Tokaji

10

Bencs Klára / Puskás Kamilla

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc

A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár állami feladatként a következő szolgáltatásokat nyújtja a megállapodás kötött települések könyvtári, információs és közösségi helyein:

Dokumentumszolgáltatás keretében

 • Rendszeresen gyarapítja a szolgáltató hely könyvtári állományát a központi költségvetés kistelepülési könyvtári támogatása terhére az Önkormányzat által kijelölt szolgáltatást végző személy közreműködésével (könyv, időszaki kiadványok, CD, DVD, hangoskönyv).
 • A lehetőségeket figyelembe véve soron kívül beszerzi és feldolgozza a szolgáltatást végző személytől érkező, indokolt egyedi gyarapítási igényeket.
 • A szolgáltató hely nyilvános könyvtári állományát egységesen nyilvántartásba veszi számítógépes adatbázisában. Az új dokumentumokat a könyvtári használatra előkészítve, felszerelve (raktári jelzet, vonalkód) negyedévenként kiszállítja a szolgáltató helyre.
 • Biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak igénybe vételi lehetőségét, könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíti a használók kéréseit, ha a helyben lévő gyűjteményben nem található meg a kért könyvtári dokumentum vagy információ. Ennek érdekében „Válaszküldemény” szolgáltatással biztosítja az ingyenes dokumentumforgalmat.
 • A település lakóinak igénye szerint minden évben előfizet hírlapokra és folyóiratokra, melyet a könyvtári szolgáltató helyre kihelyez.

Információszolgáltatás keretében

 • Információt nyújt az Interneten elérhető webes katalógusban a könyvtári szolgáltató hely teljes könyvtári állományáról.
 • Biztosítja a vármegyei könyvtár állományát feltáró adatbázis használatának lehetőségét.
 • Biztosítja az országos könyvtári rendszer és az ODR szolgáltatásairól szóló információkat a szolgáltató helyre.
 • Közreműködik az egyedi információk iránti kérések teljesítésében.
 • Továbbképzés keretében segíti az elektronikus könyvtárak és az elektronikus formában hozzáférhető dokumentumok használatára irányuló szolgáltatás bevezetését.
 • Segíti a MaNDA, NAVA pont szolgáltatásainak elérhetővé tételét, a használatukat lehetővé tevő szolgáltatás bevezetését.
 • Digitális tartalmak megosztásával hozzáférhetővé teszi a helyi vonatkozású közkincseket, kulturális javakat, elektronikus helytörténeti dokumentumokat.

Számítógépes szolgáltatás keretében

 • A  könyvtár egységes integrált könyvtári rendszerébe (Corvina) bekapcsolja a település szolgáltató helyét.
 • Szerverén tárhelyet biztosít a szolgáltató hely könyvtári állomány-nyilvántartásának és az olvasói nyilvántartás adatainak.
 • A kölcsönzési modul működtetését, a személyi adatrögzítést helyben biztosítja.
 • Hozzáférést nyújt az elektronikus katalógusokhoz, biztosítja használatuk betanítását.
 • Az elektronikus szolgáltatásokat biztosító rendszer fejlesztése, korszerűsítése kiterjed a szolgáltató hely rendszerhasználatára is.
 • A biztonságos működéshez szükséges távfelügyeletet és informatikai eszközöket működtet (vírusvédelem, hálózat, szoftverek).

Közösségi szolgáltatások keretében

 • A vármegyei gyermek- és felnőtt könyvtári rendezvényekbe bevonja a szolgáltató hely használóit.
 • Segíti a helyi programok rendezését, gyermekeknek, illetve felnőtteknek szóló programok kiajánlásával, ezek megszervezésével és pénzügyi fedezetének biztosításával.
 • A települések igényei szerint a meghívott vendégek (írók, művészek, előadók), a vármegyei és városi könyvtár munkatársai előadásokat, kézműves és könyvtárismertető foglalkozásokat, olvasásnépszerűsítő játékokat tartanak az érdeklődőknek.
 • Munkatársai elősegítik az olvasásnépszerűsítő programokhoz való csatlakozást, vármegyei szintű pályázatokat, vetélkedőket szerveznek.

Képzés, továbbképzés keretében

 • Szakmai segítséget nyújt, továbbképzési lehetőséget biztosít a szolgáltató hely könyvtárosának.
 • Szakmai tanácsadással segíti a könyvtári szolgáltató hely szolgáltatásainak kialakítását, bővítését.
 • Szakmai tanácsadást nyújt a könyvtári szolgáltató hely egységes arculatának kialakításához.

Opcionális szolgáltatások keretében

 • Szakmai segítséget nyújt az Önkormányzatnak a könyvtári szolgáltatások korszerűsítését, bővítését érintő pályázatok elkészítéséhez.
 • A település könyvtári állományát szakmai szempontok alapján leválogatja, korszerű, használható, a település igényeihez igazodó gyűjteményt alakít ki a helyben található dokumentumokból.
 • A szolgáltató helyen lévő állományt az éves terveknek megfelelően a vármegyei közös adatbázisban retrospektív módon feldolgozza, vonalkóddal ellátja, az elektronikus kölcsönzés bevezetésére alkalmassá teszi.
 • A könyvtári dokumentumok raktári rendjének biztosítása érdekében elvégzi a dokumentumok egységes felszerelését.
 • A polcokra, a könyvtárba és az épületre tájékoztató feliratokat készít.
 • A könyvtáros, a szolgáltató helyen foglalkoztatott könyvtári dolgozó személyének változása esetén, soron kívüli állományellenőrzést végez.