Nemzetiségi ellátás

A nemzetiségi kultúra egyik legfontosabb forrása az anyanyelven íródott és kiadott könyv, dokumentum. Ez egyrészt a befogadó ország nemzetiségi szerzői által kiadott alkotásokat, másrészt az anyaországi irodalom legfontosabbnak ítélt műveihez való hozzáférést jelenti. A nemzetiségi dokumentumokat legjobban a könyvtárak őrizhetik meg feltárt, rendszerezett formában. A nemzetiségi könyvellátás, a könyvtárak és a nemzetiségi kultúra ezért szorosan összekapcsolódik, fontos megőrző szerepet tölt be.

Az 1997. évi kulturális törvény a megyei könyvtárak számára megyei szinten előírja a nemzetiségekhez tartozó lakosok könyvtári ellátásának szervezését, végzését (66. § c) pont). Megyénkben és a megyei jogú városban is élnek nemzetiségek, ezért nemcsak a szórványosan, kis számban előforduló nemzetiségek, hanem a nagyobb arányú német, roma és szlovák nemzetiség ellátása is kiemelt feladat. Miskolcon bolgár, görög, lengyel, német, örmény, roma, ruszin, szlovák és ukrán nemzetiségi önkormányzat működik, a megyében ezek egy román önkormányzattal bővülnek.

Megyénkben – létszámát tekintve – a leginkább jelentőséggel bíró nemzetiség a német, a roma és a szlovák. Az etnikai kisebbségek közül a legnagyobb számban, s egyben a leghátrányosabb helyzetben jelenlévő népcsoport a roma. Bár statisztikai, számszerű meghatározásuk mind nyelvismeret, mind nemzetiség alapján nem egyértelmű, az tény, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye 169 településén jelentős számú, magát roma nemzetiségűnek valló lakos él, elsősorban Miskolcon, Abaúj-Hegyközben, Ózd és Encs környékén kistelepüléseken, aprófalvakban. Utóbbiakban sok helyen a roma kisebbség többségbe (esetenként 90-100%-os arányba) került a magyar lakosság arányához képest.

169 településen működik roma önkormányzat a megyében. (In: Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2015. január 1.) A megyében az elmúlt években többféle felzárkóztató program indult el, intézményünk a maga eszközeivel, pályázati források támogatásával folyamatosan hozzájárul ahhoz, hogy ezek céljai, erőfeszítései sikeresek legyenek.
Több éve nyertes roma pályázatunknak köszönhetően számos kulturális rendezvényt, roma programot szerveztünk a kisebbség kultúrájának népszerűsítése, elfogadása céljából.

A megyében a második legjelentősebb nemzetiség a német; Borsod-Abaúj-Zemplén megye 10 településén mintegy 1156, magát német nemzetiségűnek valló lakos él. A német, a szlovák után a második leginkább gyűjtött nemzetiségi irodalom, a nemzetiségi gyűjteményrész mintegy 40%-a német nyelvű dokumentum.

A harmadik legjelentősebb nemzetiség a szlovák; 13 településen – melyből három Miskolc közelében található – mintegy 1150 lakos él. 2008 óta a letéti ellátás keretében összesen 25 települési és/vagy iskolai könyvtár kapott szlovák nyelvű irodalmat a megyei könyvtár szlovák nyelvű könyvtárának anyagából.

A Nemzetiségi gyűjteményünk állományának bővítésére az Országos Idegennyelvű Könyvtártól évenkénti rendszerességgel 150 ezer forint vissza nem térítendő pályázati támogatást kapunk dokumentumok beszerzésére. Ez a keret rendre kiemelten kezeli a roma gyűjtemény bővítését.
A nemzetiségi dokumentumok beszerzésével és gyűjtésével kapcsolatban intézményünk elsősorban és alapvetően a Nemzeti Kulturális Alap pályázati lehetőségeire és az Országos Idegennyelvű Könyvtár segítségével lebonyolított támogatási keretre alapoz.