Vármegyei ellátás

A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár törvényből eredő vármegyei szintű feladatai, szolgáltatásai

 • ellátja a vármegyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,
 • szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, koordinálja az országos könyvtári programok rendezvényeit a vármegyében,
 • végzi és szervezi a vármegye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
 • a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
 • szervezi a vármegyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
 • végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, szakmai tanácsadással segíti az új feladatok megoldását,
 • működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert,
 • megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára, igény esetén szakértői anyagot készít,
 • koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a vármegyében működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak fenntartóinak a könyvtár fejlesztésére a miniszter rendeletében meghatározott szakmai követelmények érvényesítése érdekében
 • koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
 • ellátja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretén belül a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat.
 • évente egy alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos információs szakmai műhelynapot szervez a vármegye könyvtárosai számára,
 • ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatokat.