Segédkönyvtáros képzés

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Felnőttképzési nyilvántartási szám: 05-0106-05) 2013 őszére segédkönyvtárosi képzést ( OKJ azonosító szám: 52 322 01) hirdet. A tanfolyam várhatóan 2013 szeptemberében indul, jelentkezési határidő 2013. július 31.

A képzés három modulból áll:
·          A könyvtári rendszer működtetése
·          Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás
·          Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás
 
A könyvtáros asszisztens szakképesítéssel és a könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel már rendelkezők a képzési program egyes részeinek teljesítése alól felmentést kaphatnak.
A résztvevők a modulok elvégzése után modulzáró vizsgát, a képzés végén záróvizsgát tesznek.
A megszerzett felső közép szintű könyvtárosi szakképesítés az iskolákban, kollégiumokban iskolai könyvtáros munkakör betöltéséhez megfelelő képzettséget biztosít.

A kultúráért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit, valamint a segédkönyvtáros képzéshez kapcsolódó követelmények részletes leírását a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet tartalmazza.

A tanfolyam időtartama: 450 óra, 2 félév, amely a modulokhoz kapcsolódóan összesen 100 óra könyvtári gyakorlatot is tartalmaz.
Az oktatás hetente egy napot (9 – 16 óra között) vesz igénybe. A képzés napja a résztvevőkkel egyeztetve később kerül kijelölésre.
A képzés helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár földszinti oktatóterme.
(3530 Miskolc, Görgey A. u. 11. sz.)
 
A tanfolyam díja: 150.000Ft, (könyvtári asszisztens képesítéssel már rendelkezőknek 80.000 Ft) amely a vizsgadíjat nem tartalmazza.
A részvételi díjat – amelyet a félévek elején számlázunk – két részletben is be lehet fizetni.
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: érettségi bizonyítvány

A képzést legalább 10 fő jelentkezésével tudjuk csak elindítani!

Kérjük, hogy a honlapunkról letölthetőJelentkezési lapot a megjelölt határidőig a mellékletekkel
együtt személyesen vagy postai úton juttassák el a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárba!
 
További információ:
Bereiné Vasas Andrea (tanfolyamfelelős): 06-46/503-120/106, vagy vandrea@rfmlib.hu
a Könyvtár Titkársága: 06-46/503-120, vagy rakoczi@rfmlib.hu