Könyvtáraink és névadóik Miskolcon

Könyvtáraink és névadóik címmel látható kiállítás a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében (Görgey A. u. 11.). A 2013. január 1-jétől egy intézményként működő miskolci közkönyvtárakat, valamint névadóik – II. Rákóczi Ferenc, József Attila, Kaffka Margit, Lévay József, Móra Ferenc, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Tompa Mihály – munkásságát és miskolci kapcsolatait mutatja be a földszinti vitrinekben látható tárlat.

 

 

A miskolci közkönyvtárak legfontosabb adatai – címük, elérhetőségük, nyitva tartásuk mellett – elsősorban az intézmények névadóinak miskolci kapcsolataira és műveikre hívja fel a figyelmet a kiállítás. Az írók, költők legismertebb műveik mellett olyan különlegességek is helyet kaptak a tárlaton, amelyeket csak ritkán láthat a közönség, így például a központi könyvtárban – a Régi Könyvek Tárában – őrzött könyvritkaságokat, valamint a Lévay József Muzeális Könyvtár féltett kincseit.

Érdemes megnézni Ganfredus de Trano Summa super titulos Decretalium című kánonjogi művét, a Lévay Könyvtár egyetlen ősnyomtatványát, melyet 1488 körül készült Kölnben, vagy az úgynevezett Miskolci töredék nemesmásolatát. Az 1525-ből származó Miskolci töredék eredetileg összetartozott a Vitkovics-kódexszel. Ez a 6 levél terjedelmű magyar nyelvemlék Szent Bonaventura Regula novitiorum című műve fordításának a vége. Az apácáknak szánt szabályokat és imádságokat tartalmazó szöveg nagy valószínűséggel az óbudai klarisszák kolostorának másolóműhelyében készült. Helyet kapott a tárlaton a könyvtár egyik legújabb – bár nagyon régi – kincse: Lévay József 1893-ban írt Tompa sírjánál című versének kézirata.