Könyvritkaságaink Gárdonyi Géza ajánlásával

Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából emlékkiállítást rendeznek a 41. Tokaji Írótáborban (2013. augusztus 14–16.). Az egri Dobó István Vármúzeum összeállítása mellett a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár is bemutatja könyvritkaságait a Tokaji Ferenc Gimnázium aulájában. Így például azok a kötetek is szerepelnek a tárlaton, melyeket egykori tanárának, az őt magyarból megbuktató Répássy Jánosnak dedikált Gárdonyi.

„Az első példány az első mesteremnek főtiszt. Répássy János úrnak Gárdonyi Géza” – ezzel a bejegyzéssel ajánlotta a szerző a Két katica-bogár című, 1906-ban megjelent kötetét volt tanárának. Az 1912-ben megjelent Hosszuhajú veszedelem című „agglegény-elbeszélések” főcímlapján a következő szöveg olvasható: „Főtisztelendő Répássy János úrnak. Aki a legelső karácsoni tárgyú irásomat dicsérettel különböztette meg a társaimétól,– (1879-ben,) – ezt a legutóbbi, szintén karácsoni tárgyú irásomat talán megintcsak érdeklődéssel fogja elolvasni. Tisztelő tanítványa: Gárdonyi Géza”.
Bejegyzések is bizonyítják, hogy nem haragudott tanárára Gárdonyi, annak ellenére, hogy az egri „képezdében” – harmadik évben félévkor – elégtelent adott neki magyarból Répássy János, a hernádnémeti születésű paptanár, hitszónok, költő. Ezek a dedikált kötetek a Répássy János hagyatékából kerültek a Borsod-Miskolci Múzeumba, onnan pedig a megyei könyvtár állományába. (A gyűjtemény értékes darabja – bár csak fénymásolatban sikerült megszerezni – az a Gárdonyi által 1894-ben készített Örök-naptár is, mely „magában foglalja a Krisztus születésétől a 3301-ik évig terjedő időt”.)

Szervezetileg a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárhoz tartozó Lévay József Muzeális Könyvtárban is nagyon sok értékes Gárdonyi-kötet van. Különlegességnek számít például A világjáró angol címmel – Mummery Róbert álnéven írt – 1894-ben megjelent kalandregény. De figyelmet érdemel a Répássy János költeményei című kötet is 1872-ből – leginkább a botrányos buktatásnak köszönhetően...