Börtönlíra: Tollas Tibor és a Füveskert

Tollas Tibor és a Füveskert címmel tart előadást Szakolczay Lajos József Attila-díjas szerkesztő, irodalomtörténész november 4-én, hétfőn délután fél 5-től a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében (Miskolc, Görgey A. u. 11.)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére szervezett idei könyvtári programok, vetélkedők során többször is szóba került a nagybarcai születésű Tollas Tibor munkássága, aki a váci bötrönben raboskodva kapcsolatba került az ottani írókkal, költőkkel. Szabadulása után az ő gondozásában jelent meg először a rabtársai verseit tartalmazó Füveskert-antológia.

Tollas Tibornak köszönhető - Az 1956-os magyar szabadságharc költői visszhangja a nagyvilágban alcímmel megjelentetett - Gloria victis-antológia is. Az általa szerkesztett Nemzetőr című lapban szintén igyekezett ébren tartani az 56-os forradalom eszméit. Tollas Tibor tiszteletére Nagybarcán alapítványt hoztak létre, emlékkiállítást rendeztek, az ő nevét viseli az ottani könyvtár is. Munkássát jól ismeri Szakolczay Lajos irodalomtörténész, hiszen az ő szerkesztésében jelent meg Tollas Tibor két kötete is.
„Tollas Tibor (1920–1997) költészete a nyugati, sőt az egyetemes magyar irodalomban is egyedülálló jelenségnek számít. A hajdani katonatiszt előtt a börtönben világosodott meg történelmünk megannyi baljós mozzanata, személyiségét – parányi mécsem: a hitem – a »börtön-világosság« szabadította föl. Lírájanak klasszikus darabja, a Bebádogoztak minden ablakot, mindennél világosabb protestálás a zsarnokság ellen. 1956 tavaszán ugyancsak a váci börtönben született Összeomlás című elbeszélő költeménye, amely a második világháború poklában szenvedő magyar hadsereg visszavonulását önéletrajzi elemeken keresztül idezi fel – megrázó erővel. Nyugatra menekülése után – a magyar forradalom igazságait éltetve – Tollas költészete tovább gazdagodott. Nem csupán társadalmi kérdések kerültek érdeklődése homlokterébe, hanem – lásd későbbi köteteit – a család, az otthon, a szerelem, a férfi és nő harca a személyiséget gazdagitó boldogságért” – írta Tollas Tiborról Szakolczay Lajos.