Beszámoló az állományvédelmi pályázatról

A Nemzeti Kulturális Alap állományvédelmi pályázatának köszönhetően a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Lévay József Muzeális Könyvárának állományában található legkorábbi, 1504-ben nyomtatott antikva egyedi restaurálása valósulhatott meg 2013 őszén.

Az antikva könyvészeti leírása:

HUGO, de Sancto Caro (ca. 1200 - 1263)
Secunda pars huius operis, continens psalterium cum postilla domini Hugonis cardinalis.  [Ed. C. Leontorius. Basel, 1504, J. Froben, pro J. Amerbach, pro J. Petri, pro A. Koberger.]

 

327, [1] lev. 2-r. 32 cm.
BNH B 404. Adams B-984. BMC German p. 86. VD/16. B 2582.
Raktári jel: E 334
Leltári szám: 5881

Hugo St. Caro francia dominikánus, Sarbinae kardinálisa. Tudós teológus, héber, görög, latin nyelvismeret birtokában javította és fordította a Bibliát, készített bibliai konkordanciákat, bibliamagyarázó beszédeket.
Bázelben 1502-ben Johann Amerbach, Johann Petri és Johann Froben közös kiadói tevékenységre szövetkezett. 1504-ben egy hatkötetes bibliát adtak ki, Hugo St. Caro-féle szöveggel, kommentárjaival, ill. postilláival. A hat kötet szétszórtan megtalálható hazai könyvtárainkban: az Országos Széchényi Könyvtárban megvan az 5., a gyöngyösi volt ferences könyvtárban az 5. hiányzik, de megvan az 1-4. és a 6. kötet. Ebből a kiadásból való könyvtárunkban egy 2. kötet, mely a zsoltárokat és a hozzá írt postillákat tartalmazza.”1

 
A restaurált kötet a könyvtár 99 darab antikvája közül a legkorábbi kiadású, és az egyetlen ősnyomtatvány (1488) után a gyűjtemény legrégebbi nyomtatott könyve. A 19. századi felfedezése után a könyvtár akkori tanár-könyvtárosai sokáig ősnyomtatványnak vélték.
A könyvtár vezetőjeként 1938-1945 között dr. Csorba Zoltán magyar-angol szakos tanár a régi és ritka könyvekből rendszeresen szervezett kisebb-nagyobb könyvkiállításokat. A legjelentősebb kiállításra 1940 szeptemberében került sor a Borsod-Miskolci Múzeum közreműködésével, a múzeum termeiben. Ez volt Miskolcon az első könyvkiállítás. A kiállítás egyik darabjaként az antikva is megtekinthető volt.
A könyvtár 450 éves évfordulóját megünneplő kiállításon állapota miatt már nem szerepelhetett, így a több kiállítást megért és nagy népszerűségnek örvendő nyomtatvány-együttes: az ősnyomtatvány, a Miskolci Töredék, három darab egyetlen ismert példányú unikális nyomtatványunk 1622-23-ból Kassáról és Bártfáról, és a Vizsolyi Biblia mellett már nem kaphatott helyet.
Az elnyert támogatás (432.000,- Ft) révén ezt az igen becses, aranyozott és kézzel festett iniciálékat is tartalmazó, intézménytörténetileg is fontos könyvet sikerült restauráltatnunk és kiállításra alkalmassá tennünk.
 
Varga Gábor
1 Garamvölgyi Ernőné: Előtanulmány a Lévay József Könyvtár antikváinak feltárásához. [Kézirat.] Miskolc, 1992. 76-77. p.