Szakmai nap városi könyvtárak számára

Újra elérkezett az idő, hogy a kistelepülések könyvtári ellátásáról, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében közösen végzett munkánk eredményeiről számot adjunk.
Ahogy már korábban jeleztük, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata számára 2015. február 15-ig kell beszámolót készítenünk a 2014. évi szakmai munkáról, melynek szerves része a KSZR keretében végzett tevékenységünk is, melyhez a települési statisztikák és az ellátási körzetenként összeállított beszámolók adják az alapot.
A beszámoló, valamint a statisztikai jelentés elkészítésével kapcsolatban 2015. január 19-én 10.00 órától szakmai napot szervezünk a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A szakmai nap keretében a szakmai és pénzügyi beszámoló szempontjai mellett röviden áttekintjük az eddig elért eredményeket, megbeszéljük az időközben felmerült problémákat, s az idei év feladatainak megvalósításához kialakítanánk egy közös koncepciót.
Miután lényeges változás következett be a kistelepülések kulturális normatíváját illetően, s a KSZR területén is változások várhatók, ezekről a kérdésekről is beszélnünk kell.

Kérjük, hogy részvételi szándékotokat, illetve a résztvevők számát 2015. január 14-én 12.00 óráig jelezzétek a teruletellatas@gmail.com címre vagy a 46/503-120/105-ös telefonszámon Szakállasné Tóth Júliának.