Miskolci szociológus a Reformátusok Lapjában

„Istennek szándéka van velem” – címmel Pankucsi Márta miskolci jogász-szociológusról ír a Reformátusok Lapja szeptember 18-i számában Karcsai Nagy Éva. Az Emberi példa rovatban megjelent írás bevezetőjében olvashatjuk: „Arra vagyok rendelve, hogy bízzak, biztassak – vallja Pankucsi Márta jogász-szociológus, a Miskolci Egyetem volt oktatója. Egyetlen fiúgyermeküket, Dávidot tíz évvel ezelőtt elvesztették, de Márta nem roppant össze, hanem megerősödött: hitt abban, hogy Istennek szándéka van vele”. A cikkben kiemelten szerepel a következő mondat is: „De nem akkor lettem hívő, amikor a sorscsapások értek. Akkor csak megerősödött bennem az a hit, amelyet a szülői házból, a sajóvámosi templomból hoztam.”
Bővebben a Reformátusok Lapjában. Ez a hetilap is megtalálható a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A központi épületben keresse az I. emeleti folyóirat-olvasóban!