„Mindegy, miért jön, érezze jól magát és jöjjön vissza!” A közkönyvtárak szerepe a helyi közösségek erősítésében, jól-létében

Intézményünk megalapítása óta végez módszertani munkát. Megyei hatókörű városi könyvtárként feladatunk a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozott települési, illetve a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő intézmények munkájának támogatása. 

2022-ben 331 település számára biztosítunk minden területre kiterjedő ellátást közvetlenül a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárból, emellett folyamatos támogatást nyújtunk a megyében működő nyilvános könyvtárak mindennapi munkájához. A szakmai ismeretek és kapcsolatok bővítésére kiemelt figyelmet fordítunk, ezért 2022. május 23-án szakmai napot szerveztünk Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtárosai számára. 


Az egyes könyvtárak működésében, és a szolgáltatásaik terén is nagy eltérések tapasztalhatók. Korábban már több alkalommal tartottunk továbbképzést minőségirányítás témában, amelyek sikeresnek bizonyultak; különösen azért, mert nemcsak előadásokat hallhattak a résztvevők, hanem csoportmunka keretében gyakorlati feladatok megoldására is sor került. A mostani alkalmat is workshop jellegűre terveztük. Olyan ismeretekre helyeztük a hangsúlyt, melyek kis anyagi ráfordítással megvalósíthatók, ugyanakkor a szolgáltatások minőségében fejlődést vonhatnak maguk után.
2020-ban új fogalmakkal ismerkedtünk meg: a járvány és a védekezés. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a legtöbb szolgáltatóhely ún. „küszöbkönyvtár”-ként működött. Az olvasók a bejáratnál vehették át a dokumentumokat, ahol a járványügyi szabályok betartása mellett biztosították a kölcsönzést. Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján nagyon fontosnak tartjuk a könyvtárak és szolgáltatóhelyek online jelenlétének erősítését a helyi közösségekben. A gyakorlatorientált továbbképzés célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a 21. század sikeres könyvtári működésének alapjait, a közösség-vezérelt könyvtári működés és szolgáltatásfejlesztés modelljét, elmélyítsék ezzel kapcsolatos ismereteiket. 

Kovácsné Koreny Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár általános főigazgató-helyettese előadásán a résztvevők hallhattak a placemaking, a tervezői gondolkodás és az ügyfélkapcsolat-menedzsment módszertanáról, eszközrendszeréről, továbbá könyvtári alkalmazásának lehetőségeiről, és az ehhez szükséges új könyvtárosi kompetenciákról. Felmérhették erősségeiket és a fejlesztendő területeket. A tréning során megtanulták felismerni mások kommunikációs stílusát, és azt is, hogyan lehet hatékonyabb a másokkal való együttműködésük. A továbbképzés hangsúlyos eleme volt a könyvtári ügyfélélményt támogató online eszközrendszer használatának elsajátítása.

Farkas Ferenc, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának megbízott igazgatója előadásában az „ügyfélélmény” kérdéskörét járta körül. Megismertette a résztvevőket az ügyfélkapcsolat-menedzsment alapjaival; beszélt a könyvtárhasználói és kommunikációs stratégia tervezésének fontosságáról. A gyakorlat során kipróbálták a Google Cégem felületét, továbbá azokat az eszközöket, melyek alkalmasak a felhasználói környezet, a kereső-optimalizálás és a saját honlap tartalom összehangolására.

Mindkét előadó nagy tapasztalattal rendelkezik, a téma rendszeres előadói, oktatói a különböző konferenciákon, képzéseken. A résztvevők segítségükkel megismerhették a hazai és nemzetközi példákat, jó gyakorlatokat. A gyakorlati feladatok megoldása mindenki számára hasznosnak bizonyult, hiszen csoportmunkák során alkalmazhatták a hatékonyabb együttműködést elősegítő kommunikációs technikákat.