A kulturális normatíva változása

2014 utolsó napjaiban, a Magyar Közlöny 2014. évi 184. számában megjelent Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény.
A törvény 2. számú melléklete (A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása) IV. 1 fejezet d) pontja rendelkezik a Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásáról, a köznyelven a kulturális normatíváról.
Ennek fajlagos összege 2015-ben 1 140 Ft/fő, de településenként legalább 1 200 000 Ft lett, amely a könyvtári szolgáltatást megrendelő településeket is megilleti. Ezen összeg lehívása a települési önkormányzatok feladata, de felhasználásáról a törvény a fent említett mellékletben rendelkezik, amely szerint:

  • A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.
  • A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatnak a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására kell felhasználnia.
  • Az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás legalább 15%-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

A 2014. évi C. törvény 2. számú melléklete IV.1 d) alpontja szerinti támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa:

  • a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is,
  • a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig,
  • a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig.

A forrás felhasználásáról 2016. február 29-éig adatszolgáltatást köteles az önkormányzat teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzít.