Korszerű könyvtár született

Felújított épületben várja olvasóit a mezőnyárádi könyvtár. Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alap 3 millió forintos pályázati forrásából és az önkormányzat 1.5 millió forintos önerejéből újult meg. Az ünnepélyes átadót 2022. február 25-én tartották.

Mezőnyárád életében fontos volt ez a nap, hiszen a polgármesteri hivatal, a házasságkötő terem és a könyvtár épülete, valamint több helyi út is megújult. A község polgármestere, Bárdos József hangsúlyozta: ezek a fejlesztések, pályázati támogatások nélkül nem valósulhattak volna meg. A könyvtár épülete esetében megtörtént a nyílászárók cseréje, a homlokzat szigetelése, az energetikai korszerűsítés, valamint a festés, a bútorok cseréje és az informatikai eszközök fejlesztése.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője beszédében úgy fogalmazott: fontos, hogy vidéken is korszerű legyen az infrastruktúra, hogy az itt élők könnyebben boldoguljanak, hogy a különböző szolgáltatásokat megfelelő helyen vehessék igénybe. Az ünnepségen rövid műsorral szerepeltek a helyi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola tanulói, majd Lipcsák János római katolikus plébános és Nagy István Zoltán református lelkipásztor áldotta meg az épületeket.


Varga Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója a település és a könyvtár közötti együttműködés fontosságát emelte ki. Az elmúlt években a mezőnyárádival együtt összesen 79 vidéki könyvtárátadó ünnepséget tartottak a megyében. 
Valójában ez már a 89. szolgáltatóhely, amelyet az állami forrás felhasználásával a 21. századi igényeknek megfelelően újítottak fel. Sajnos a pandémia miatt több helyszínen nem volt formális átadó, ám a helyi lakosok birtokba vehették ezeket a könyvárakat is. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozott 331 település csaknem harmadán várják modern körülmények között az olvasni vágyókat.
Végül Varga Gábor átadta a község polgármesterének Szekeres Erzsébet, Magyar Örökség-díjas textil- és képzőművész grafikáját. A művész azzal a szándékkal adományozta meseillusztrációit a megyei feladatokat is ellátó könyvtárnak, hogy minden felújított kistelepülési szolgáltatóhely kapjon 1-1 darabot munkáiból.