Filmek és nagy beszélgetések a könyvtárakban

A KönyvtárMozi keretében minden korosztály értékes magyar filmeket nézhet meg a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez (KSZR) csatlakozott települések könyvtáraiban, méghozzá térítésmentesen. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár egyéves programja keretében különböző foglalkozásokat is kapcsolt a vetítésekhez – a hétfői projektzárón kiderült: ettől az olvasási kedv is nőtt.

A KönyvtárMozi név jól beazonosítja a szolgáltatást: a könyvtárban, együtt lehet filmeket nézni. Azonban a KönyvtárMozi semmiképp nem mozi. Kevesebb, ha a technikai feltételeket nézzük, vagy mert itt nem láthatók a legújabb filmek. Ám sokkal több is, hiszen a vetítések után foglalkozásokat, beszélgetéseket szerveznek a könyvtárosok, ami megsokszorozza a látogató egyéni élményét, ugyanakkor közösséget is teremt.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap több mint 2,6 millió forintos támogatásával egy évvel ezelőtt indította el projektjét, amelynek keretében négyféle foglalkozástípust tartottak a vetítések után: a Cigánymesék, valamint a Magyar népmesék animációs sorozatra épülőt, biblioterápiás foglalkozást, illetve ismeretterjesztő előadást. A foglalkozások mikéntje természetesen a résztvevők korától is függött, de beszélgetések, játékok vagy kreatív elemek egyaránt színesítették ezt az egy-két órát.

A miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban december 11-én megtartott projektzáró szakmai napon – amelyre a KönyvtárMozihoz már csatlakozott vagy csatlakozni szándékozó, illetve a projektben részt vett települések, könyvtárak és könyvtárosok voltak hivatalosak – a szervező intézmény igazgatója, dr. Prokai Margit köszöntője után beszélt az eredményekről és tapasztalatokról Tumikné Csurák Ágnes KönyvtárMozi-koordinátor, Tóth Zsuzsanna füzéri könyvtáros, Miklós Katalin gyermekkönyvtáros, Bereiné Vasas Andrea és Kázsmér Ágnes biblioterapeuta. A Cigánymesék egy epizódját követően bemutató foglalkozást tartott kisiskolásokkal Gáspárné Balázsi Andrea gyermekkönyvtáros, míg egy postatörténeti filmetűdhöz kapcsolódva Pálfi Erika könyvtáros beszélgetett idősekkel saját „leveles” élményeikről. A projekt és a szakmai nap zárógondolatait Bokrosné Stramszky Piroska megyei hálózati igazgatóhelyettes fogalmazta meg.

A nap során elhangzott, az alig kétéves KönyvtárMozi projekthez országosan közel 500 település csatlakozott, és már ugyanennyire tehető a portálról vetíthető filmek száma. Megyénkben 41 településen működik a KönyvtárMozi, így még mennyiségi célokat is megfogalmaznak a könyvtárosok (legalább 20 százalékra emelni a csatlakozók számát). Azonban az elmúlt egy év bebizonyította, hogy érdemes a minőségre is hangsúlyt fektetni, mert nagy lehetőségek rejlenek a KönyvtárMoziban. Az élmények közös feldolgozása által a gyerekek esetében gazdagodik a szókincs, nő a kifejezőkészség, erősödik a nyelvhelyesség. Az idősek felelevenítik és megosztják szunnyadó tudásukat, emlékeiket, és még elhalványuló kapcsolataikat is helybéli ismerőseikkel. Nem mellékesen minden korosztályban nő az olvasási – lényegében ismeret- és élményszerzés – kedv.

A kistelepülések esetében – márpedig a KönyvtárMozi csak KSZR-es, tehát 5000 lakosnál kisebb településen működhet – a könyvtár gyakran egyedüli kulturális-közösségi tér, a KönyvtárMozi az egyetlen, és hosszú évtizedek hiánya után visszatérő közös filmnézési lehetőség. Ezért a megyei ellátást végző könyvtár célja, hogy ha ez a pályázati projekt most le is zárult, a vetítések és a hozzájuk kapcsolódó foglalkozások, beszélgetések sorozata a következő évben is folytatódjon, minél több település KönyvtárMozijában.