Dr. Prokai Margit megkapta a Szinnyei-díjat

Dr. Prokai Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója is megkapta az idén a könyvtárosok munkáját elismerő állami kitüntetést, a Szinnyei József-díjat.

Március 15. és augusztus 20., az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából a kulturális élet szakembereinek adományozott állami kitüntetéseket 2021. augusztus 27-én, pénteken Budapesten, a Pesti Vigadóban Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára adta át az ünnepelteknek.  A könyvtárosok munkáját elismerő Szinnyei József-díjat az idén ketten kapták meg. Horváth Sándor Domonkos, a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója, és Prokai Margit főkönyvtáros, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, aki az idén nyugállományba vonul
Dr. Prokai Margit pályakezdése, 1981 óta – az ELTE magyar–cseh szakos filológus diplomájának megszerzését követően – a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár munkatársa. A könyvtári szolgálat mellett elvégezte a Kossuth Lajos Tudományegyetem informatikus–könyvtáros szakát is, majd könyvtártudományi PhD fokozatot szerzett.
Nyelvismeretének köszönhetően előbb a szlovák nemzetiségi ellátás volt a fő feladata a könyvtárban. Később – a három gyermeke születése, a velük töltött időszak után – visszatérve munkahelyére a helyismereti gyűjteménnyel, a könyvtári állomány gyarapításával, feldolgozásával foglalkozott. Tudományos munkájának köszönhetően több éven keresztül – mint egyetemi docens – a jövő könyvtárosait is oktatta Jászberényben.
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatójává 2012-ben nevezték ki. Komoly feladat várt rá, hiszen nemcsak egy könyvtárat kellett vezetnie: 2013. január 1-ejétől a megyei és városi könyvtár integrációját is meg kellett szerveznie.  A két intézmény összevonása mellett állami feladatként kapta meg a könyvtár a megye kistelepüléseinek ellátását. Sikerrel teljesítette az önmaga és a fenntartó által elvártakat. Rövid időn belül létrejött az egységes könyvtári nyilvántartásra épülő szolgáltatás a városban, melyeket minden városlakó a hozzá legközelebb eső könyvtárban vehet igénybe. A színvonalas rendezvényeknek, az egyre nyitottabb és sokszínűbb programoknak köszönhetően a könyvtár szervesen bekapcsolódott a város kulturális életébe.
A könyvtári szolgáltatásokban mindig is nagyon fontos volt számára a minőség. A minőségirányítási rendszer bevezetése is a 2013-as évhez kötődik. A minőség iránt elkötelezett, kitartó munka eredményeként kapta meg a könyvtár a Minősített Könyvtár címet 2017-ben.
A könyvtár igazgatósága két ciklusa alatt a megyei hatókörű városi könyvtárak élmezőnyébe emelkedett és szakmai mutatóit az ágazati irányítás folyamatos pozitív visszajelzésekkel ismerte el.
Számos önálló publikációja és idegen nyelvű fordításai jelentek meg könyvtári szakfolyóiratokban, a Magyar Tudományos Művek Tára 320 publikációját regisztrálta könyvtár- és információtudomány témakörben. Cseh és szlovák nyelvről néhány szépirodalmi művet és számos szakcikket fordított, konferenciákon, külföldi tanulmányutakon vett részt. Számos előadást tartott könyvtári rendezvényeken, és maga is több konferenciát, szakmai napot szervezett.
A közéleti munkából is kivette részét: korábban a könyvtári Közalkalmazotti Tanács elnöke volt és szakszervezeti feladatokat is ellátott. Részt vett a szakmai szervezetek munkájában is, tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságnak. Az Informatikai és Könyvtári Szövetségben sokáig a megyei tagozatot vezette. Jelenleg is köztestületi tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. A Miskolci Települési Értéktár Bizottság tagjaként a város értékeinek megismertetésén és megőrzésén dolgozik.
A könyvtárszakma elhivatott képviselőjeként, könyvtári szakértőként és szakfelügyelőként 2001 óta tevékenykedik. Éveken át szervezte a könyvtárban a könyvtáros asszisztens, majd a segédkönyvtáros-képzést és oktatta a városban, illetve a megye településein dolgozó könyvtárosokat.