Karcsa

Könyvtári Információs és Közösségi Szolgáltató Hely

3963
Karcsa
,
Szabadság u. 13.

Szolgáltatások: 
kölcsönzés (könyv), folyóirat-olvasás, -kölcsönzés, egyéb adathordozók (DVD, CD, videokazetta) helyben használata, egyéb adathordozók (DVD, CD, videokazetta) kölcsönzése, könyvtárközi kölcsönzés, kölcsönözhető dokumentum előjegyzése, internethasználat, fénymásolás, nyomtatás, gyermekfoglalkozások

Nyitva tartás: 

Hétfő: 8:00–16:00
Kedd: 8:00–16:00
Szerda: 8:00–16:00
Csütörtök: 8:00–16:00
Péntek: 8:00–14:00

Az épület akadálymentes.
Ellátó könyvtár:
[Miskolc] - II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, Miskolc
Beiratozási díj: 
A könyvtár szolgáltatásai ingyenesek, de bizonyos esetekben (pl. fénymásolás, nyomtatás) limitáltak.


Leírás: 

A könyvtár dokumentumállománya 2019-ben 3500 kötet. Az olvasók rendelkezésére áll 1 számítógép is. 

Sajtómegjelenések 2017-2020

2017

Halmai Margó: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Árpád-kori templomai a reformáció előtt és után In:  Honismeret : honismereti tájékoztató folyóirat : a Hazafias Népfront folyóirata : a Honismereti Szövetség folyóirata. - Budapest : Hazafias Népfront : Lapkiadó. - 45. évf. 3. sz. (2017. jún.), p. 53-60.

Nád Béla: Zemplén vármegye földjén 2 rész In: Magyar turista 1. - Avagy kastélyok, tündérek, ősök Magyar turista, 15. évf. 9. sz. (2017. szept.), p. 16-19. 2. - Monokon, egy óriás szülőhelyén és egy szent lakóhelyén Magyar turista, 15. évf. 10. sz. (2017. okt.), p. 10-12.

2018

Az épített örökség csodái In: Észak-Magyarország. - 75. [!74.] évf. 229. sz. (2018. okt. 02.), 6. p.
Könyv jelent meg Alsó-Bodrogköz Kollégium címmel a térségben végzett értékfeltáró munkáról.

Lelkészbeiktatás Karcsán In: Reformátusok lapja : országos református hetilap : a Magyarországi Református Egyház hetilapja. - Budapest : Ref. Zsinati Iroda Sajtóoszt., 1978. - 62. évf. 47. sz. (2018. nov.25.), 5. p.
November 11-én vasárnap ünnepi istentiszteletre gyűltek össze a karcsaiak és a közeli települések reformátusai.

2019

Bódisz Attila: A hagyományok őrzése a cél In: Észak-Magyarország. - 76. évf. 57. sz. (2019.márc. 8.), 4. p.
 Elűzték a telet és elhajtották a szűzgulyát Karcsán..

Milinki László: Karcsa jelenti számunkra a világot In: Kulcs magazin. - 13. évf. 7. sz. (2019. július 26.), 7. p.

Sajtómegjelenések 2012-2016

2012

Elhunyt a bodrogközi mesemondó, Páhi Emma In: Észak-Magyarország. - 69. évf. 14. sz. (2012. jan. 17.), 4. p.
Végső búcsút vettek vasárnap Pápai Istvánné Páhi Emmától, a Népművészet Mesterétől, aki ezt a címet elsősorban mesemondóként, mesegyűjtőként érdemelte ki. - A január 3-án 80. életévében elhunyt mesemondót Karcsán helyezték örök nyugalomra, ott, ahol 1932-ben született.

Szendrei Péter:Több tízezer turistát várnak a Bodrogközbe In: Észak-Magyarország. - 69.  évf. 24. sz. (2012. jan. 28.), 5. p.
Csaknem négyszáz millió forintos támogatást kapott turisztikai attrakció-fejlesztésre három bodrogközi település. Barati Attila, a gesztor-település, Pácin polgármestere elmondta, nincs még az országban egy olyan terület, ahol alig tíz kilométeren belül hatszáz éves időutazást tehetnek az oda ellátogatók. - A szegénységből a turizmus segítéségével próbálnak kitörni.

Ágoston Balázs: Múltból épülő jövő In:  Magyar Demokrata : egy jobb hetilap 16. évf. 6. sz. (2012. febr. 8.), p. 24-26.
Három bodrogközi település "A Bodorgköz öröksége - Karos-Karcsa-Pácin mikrotérség turisztikai célú fejlesztése címmel" közös beruházást hajt végre, cél az idegenforgalom növelése. Pácin polgármestere Barati Attila beszél a beruházásról.

Időutazás a Bodrogközben In: Észak-Magyarország. - 69. évf. 53. sz. (2012. márc. 2.), 5. p.
 A Bodrogköz az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei közé tartozik, ugyanakkor természeti szépségeit tekintve kevés hely veheti fel vele a versenyt az országban. - Ezt orvosolandó mintegy két évvel ezelőtt három szomszédos település, Karos, Karcsa és Pácin a miskolci Herman Ottó Múzeum szakembereivel karöltve egy olyan nagyszabású turisztikai fejlesztésbe vágtak bele, amilyenre még nem volt példa hazánknak ebben a részében. - Az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával közel 400 millió forint értékben megvalósuló beruházás révén Karoson új kiállítótér épül, amelyben az eredeti leletek, rekonstrukciók, valamint digitális interaktív eszközök segítségével mesélik el és mutatják be a honfoglaló magyarság történetét, életmódját és szokásait.

Kavaleczné Hegyi Erika: Lenne munka és krumpli is In: Észak-Magyarország. - 69. évf. 67. sz. (2012. márc. 20.), 3. p.
Növénytermesztésre és állattenyésztésre már a korábbi közmunkaprogramok, a márciusban induló Start közmunkaprogram és különböző uniós pályázatok is lehetőséget adtak. - Egyes településeken az önellátásnak már komoly hagyományai vannak.

Szakács Béla Zsolt: Dercsényi Dezső és a román kori művészet kutatása In:  Műemlékvédelem : műemlékvédelmi és építészettörténeti szemle : a Magyar Építőművészek Szövetsége Műemléki Bizottsága, a TIT Művészeti Országos Választmánya és az Országos Műemléki Felügyelőség lapja,. - Budapest : Gondolat 56. évf. 1-2. sz. (2012), p. 78-85.
Kisebb képek a karcsai és a szalonnai templomról is.

2013

Bánhegyi Gábor:  Nem örülnek a karcsaiak In:  Észak-Magyarország. - 70. évf. 84. sz. (2013. ápr. 11.), Zemplén mell. 4. p.
Április elsejétől megszűnt az orvosi ügyelet Karcsán, de a polgármester reméli, a helyzet megváltozik, interjú Dakos Jánossal Karcsa akkori polgármesterével. 

2014

Bánhegyi Gábor:Tűzvirágtól a Varázskertig In: Észak-Magyarország. - 71. évf. 31. sz. (2014. febr. 6.), 5. p.
Biztos kezdet - ez a szlogen a közös azokban a szolgáltatóházakban, amelyekből az elmúlt napokban kettőt is avattak a Bodrogközben. - Az egyiket Karcsán a becskedi településrészen, a másikat pedig Lácacsékén a volt iskola épületében. - A karcsai a Tűzvirág, a lácacsékei a Varázskert nevet kapta.

Bánhegyi Gábor: Ahol még stircelik a bezecet In: Észak-Magyarország. - 71. évf. 82. sz. (2014. ápr. 8.), 5. p.
Karcsán nagy hagyománya van a varrodai varrásnak. - Fénykorában a karcsai varrodában 250 ember kapott munkát, most mintegy 30. Erről Karcsa akkori polgármestere Dakos János nyilatkozott. 

2015

Bánhegyi Gábor: Karcsa fejlődni akar In: Észak-Magyarország. - 72. évf. 75. sz. (2015. márc. 30.), 4. p.
A 2014 őszi önkormányzati választások alkalmával a Bodrogközben jelentős változások történtek a településvezetői posztokon. - Alsóbereckitől Pácinig minden településen új polgármestert választottak. - Így történt ezt Karcsán is, ahol a választói akarat Milinki Lászlót juttatta a polgármesteri székbe. Vele készített interjút a napilap újságírója.

2016

Kovács István: Madarak közmunkán In: Szabad föld : a Hazafias Népfront és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának hetilapja : független társadalmi és családi hetilap. - 72. évf. 30. sz. (2016. júl. 22.), 13. p.
Karcsán a Start közmunkaprogram keretében galamb-, fürj- és emutenyésztésbe fogtak.

Sajtómegjelenések 2006-2011

2006

Móser Zoltán:  Ördög-e vagy ember? : álmodik a múlt In: Új ember : katolikus hetilap,. - Budapest : Új Ember K. : Actio Catholica 62. évf. 39. sz. (2006. szept. 24.), 11. p.
A karcsai templom kapudíszéről.

 

Tibori Tímea: Kutatási beszámoló a "Magyar-szlovák össezhasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért" című NKFP-5 035/04 pályázatról In:  Kultúra és közösség : a Népművelési Intézet elméleti folyóirata : művelődéselméleti folyóirat 3. f. 10. évf. 3-4. sz. (2006), p. 83-105.

2007

Tolcsvai L. László: Harc a bodrogi SZTK-ért : a másfél milliárdos beruházásért három helyszín versenyez In: Magyar Nemzet. - 70. évf. 222. sz. (2007. aug. 15.), 4. p.
Regionális járóbeteg-ellátó centrumot építenek, kérdés, hogy hol?

2008

Ludwig Emil: Karcsa román kori temploma In: Magyar Nemzet. - 71. évf. 25. sz. (2008. jan. 26.), 39. p.
Rejtőzködő Magyarország.

2009

Jósvainé Dankó Katalin: Karcsa : református templom In: Ősi gyökér : kulturális folyóirat 37. évf. 1. sz. (2009), p. 22-28.

Barati Attila: Tollas kígyó a karcsai templomban In: Ősi gyökér : kulturális folyóirat 37. évf. 1. sz. (2009), p. 19-21.

"Új tudás mindenkinek" Cigándon In: Észak-Magyarország. - 65. évf. 225. sz. (2009. szept. 25.), 4. p.
Leírás:    Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával rendezték meg az "Új tudás - műveltséget mindenkinek" programot, melynek keretében sikeres rendezvény valósult meg a Bodrogközben a minap. - Cigánd adott otthont a Bodrogközi Kincses Napok keretében a "Béles fesztiválnak", Karcsa pedig a "Tündérek legendájának".

A karcsai templom In:  Ősi gyökér : kulturális folyóirat 37. évf. 1. sz. (2009), p. 29-30.

Tompa Mihály verse olvasható a folyóiratban. 

2010

Klenóczky Sándor: Beszámoló az Észak-magyarországi Iroda 2009. évi műemlék-felügyeleti munkájáról  In: Örökség : a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztató folyóirata,. - Budapest : Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2005- 14. évf. 5. sz. (2010. máj.), p. 4-9.

Szántó Rita, N.: Pácin: nem várt növény érkezett Szlovákiából In: Észak-Magyarország. - 66. évf. 147. sz. (2010. jún. 26.), 3. p.
Szlovákiából érkezett a kolokán a pácini tóba: hetente egymillió forint az eltávolítása. - A kolokán vizinövény, április végén virágzik, majd három hét után a tavak mélyére süllyed. - Ld. még: Magyar Hírlap, 43. évf. 147. sz. (2010. jún. 26.), 20. p.

Dakos János: Kotorják a tavat In: Észak-Magyarország. - 66. évf. 246. sz. (2010. okt. 21.), 4. p.
A napokban megkezdődött a Karcsa-tó mederkotrása. Közigazgatásilag maga a tó a karcsai önkormányzathoz tartozik, a kezelője viszont a magyar állam, ezen belül közvetlenül az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. - A szervezet a közelmúltban eredményesen pályázott a tó medrének kikotrására. - A programhoz több mint 360 millió forintot nyertek európai uniós és hazai forrásból.

2011

Dakos János: "Ahány település, annyi rendőr" - Karcsán is In: Észak-Magyarország. - 67. évf. 32. sz. (2011. febr. 8.), 8. p.
Összesen hat települést lát majd el az a rendőri körzeti megbízotti központ, amelyet Karcsán nyitnak meg a közeljövőben.

Szalóczi Katalin: Biztosítják az ügyeleti ellátást In: Észak-Magyarország. - 67. évf. 103. sz. (2011. máj. 4.), 5. p.
Úgy tűnik, sikerült megoldást találni a Karcsa központú háziorvosi ügyelet fenntartására. - Méghozzá úgy, hogy ezt az ügyeletet is a Bodrogközi Kistérség fenntartásában lévő cigándi ügyelet látja el, két telephellyel, azaz az eddig a karcsai ügyelethez tartozó betegeknek nem kell Cigándra utazniuk.

Gáti Júlia: Madárlátta praxisok : egészségügy, alulnézetből In: HVG: gazdasági, politikai hírmagazin 33. évf. 23. sz. (2011. jún. 11.), p. 63-64.
Új szakrendelőket az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben is építenek, de azok működtetése egyáltalán nincs megoldva. - A Bodrogközi kistérségben a legalacsonyabb az egy főre jutó jövedelem, sok családban egyetlen kereső sincs, immár generációk óta. A 480 lelket számláló Lácacsékén, ahol lényegében az egyetlen foglalkoztató az önkormányzat, 80 százalékos a munkanélküliség. - Ezen a környéken nemcsak a lakók, hanem az önkormányzatok is nincstelenek, nem tudnak hozzájárulni a háziorvosi rendelők fenntartásához, műszerekkel való felszereléséhez. - A karcsai ügyeleti társulás - amelyet hét település hozott létre a munkaidőn túli sürgősségi ellátásra - tavaly év végére már több mint 7 millió forintos tartozást halmozott fel.

Karcsai üröm az örömben In: Észak-Magyarország. - 67. évf. 148. sz. (2011. jún. 27.), 6. p.
Egy év alatt készült el a Karcsa-tó és a hozzá kapcsolódó Karcsa-csatorna mederkotrása, amellyel egy időben megtörtént a hidak, az átereszek és a zsilipek felújítása. - Erre uniós és hazai forrásból nyert pénzekből nyílt lehetősége az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak. - A projekt több mint 364 millió forintba került.

Csorba Csaba: Kirándulás a Bodrogközben: Pácin és Nagykövesd In: Várak, kastélyok, templomok : történelmi és örökségturisztikai folyóirat. - 7. évf. 3. sz. (2011. jún.), p. 36-39.

Szendrei Péter: Nőtt a bűncselekmények száma, erre reagáltak In:  Észak-Magyarország. - 67. évf. 159. sz. (2011. júl. 9.), 5. p.
Kis rendőrőrsként működik majd az a kibővített körzeti megbízotti iroda, amit Karcsán adtak át tegnap délelőtt. - Egy közrendvédelmi tiszt irányítja a négy körzeti megbízott munkáját.

Hat falura vigyáznak a karcsai iroda rendőrei In:Észak-Magyarország. - 67. évf. 167. sz. (2011. júl. 19.), 8. p.
A kibővített kmb-irodát a közelmúltban adták át Karcsán.

"Biztonságos legyen a kifizetés!" In: Észak-Magyarország. - 67. évf. 228. sz. (2011. szept. 29.), 4. p.
A bodrogközi kistérség venné át a karcsai orvosi ügyelet működtetését.

Felújították az iskolájukat In: Észak-Magyarország. - 67. évf. 261. sz. (2011. nov. 9.), 4. p.
Nyolcvankét millió forintból újult meg a karcsai általános iskola.

154 millió a Bodrogközbe In: Észak-Magyarország. - 67. évf. 263. sz. (2011. nov. 10.), p. 1., 3.
Februárban indul annak a pályázatnak a megvalósítása, amelyet a Bodrogköz kilenc települése nyert karcsai gesztorsággal a mélyszegénységben élők felzárkóztatására.

Sajtómegjelenések 2000-2005

2004

Sándor Endre: Presbiterportré : beszélgetés Dakos Jánossal, Karcsa polgármesterével In: Sárospataki református lapok : a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Főiskola közlönye : a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Kollégium lapja 57. évf. 1. sz. (2004. ápr.), 17. p.

2005

Hajlékaink a hitnek In: Reformátusok lapja : országos református hetilap : a Magyarországi református egyház hetilapja,. - Budapest : Ref. Zsinati Iroda Sajtóoszt Karcsa. - Képriport és rövid történelmi ismertető a templomról 49. évf. (2005. jún. 12.) 24. sz. 8. p.

Megay Oktáv: "Mindig a paraszton fogtak ráfot, mégis az állt fel leghamarabb" In: Royal Club : információs és társasági lap 6. évf. 6. sz. (2005. jún.), p. 14-15.
Megay Oktáv a híres cukrász unokája írt a lapba.

A kesergés sehová sem vezet In: Royal Club : információs és társasági lap 6. évf. 6. sz. (2005. jún.), p. 10-11.
Beszélgetés Dakos Jánossal Karcsa akkori polgármesterével.

A demokrácia nem létszámfüggő In: Észak-Magyarország. - 61. évf. 212. sz. (2005. szept. 10.), 1. p.
Karcsán rendezik meg a ZTSZ napját.