Zempléni Könyvtárosok Szervezete (ZKSZ)

 A MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezete története

(1994- 2009)

A Zempléni Könyvtárosok Szervezete, a régiónk egyetlen szakmai közössége. Megalakulása óta hatékonyan segíti a hozzá tartozó könyvtárosok munkáját, igény szerint együttműködik a MKE Borsod Megyei Szervezetével is.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete egyik legfiatalabb tagszervezete előtörténete 1992-ben kezdődött, amikor a sárospataki Városi Könyvtár nyolc munkatársa elvállalta a MKE XXIV. könyvtáros vándorgyűlés Sárospataki megrendezését. A munkálatokhoz a MKE Elnökségétől rendszeres támogatást kaptunk. A sokirányú munkához a helyi iskolai, a sátoraljaújhelyi, és a környék községi könyvtárosai is felajánlották a segítségüket.
A lelkes, aktív közösség ezután kérte a felvételét a MKE Borsodi Szervezetébe. Egy év után elhatároztuk, hogy a MKE keretén belül a régióban önálló tagszervezetet alapítunk. A kis csoport szándéknyilatkozatát a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége is támogatta. 1994. január 11-én: tizennyolc alapító taggal, sárospataki székhellyel hivatalosan is létrejött a MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezete. Az alakuló ülésen Dr. Horváth Tibor, a MKE elnöke, Papp István főtitkár és Vörös Zoltánné, a MKE Borsodi Szervezet elnöke is részt vett.
A Zempléni Könyvtárosok Szervezete a feladatait, célkitűzéseit a tagság által elfogadott Alapszabályban foglaltak szerint valósítja meg:
  • biztosítja az egyesületi tevékenység szervezeti kereteit, az egyéb jogai gyakorlását,
  • a könyvtárosok érdekvédelmének biztosítása,
  • szakmai információáramlás a Szervezet tagjai és a MKE Elnöksége között,
  • észvételi lehetőség a MKE Vándorgyűlésein,
  • egymás intézményeinek meglátogatása, tapasztalatcsere, közös rendezvények,
  • szakmai programok szervezése, a továbbképzési lehetőségek igénybevétele,
  • együttműködés a kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel, társaságokkal.
Az elmúlt időszakban a kiemelkedően jól végzett könyvtári szakemberek közül ketten MKE-Emlékérmet, hárman Népművelésért kitüntetést kaptak. Három határon kívüli szaktekintély a Magyar Kultúra Lovagja elismerésben részesült.

A ZKSZ tevékenysége:
A tagság igénye alapján állítjuk össze az éves munkatervünket, a lehetőségek keretein belül valósítjuk meg a sokszínű feladatokat.
A taggyűléseken kívül minden évben számos szakmai programot, előadást szervezünk, ahol vendégül láttuk a könyvtáros szakma szakembereit, újságírókat más neves szaktekintélyeket. Nagy sikere volt „ A sajtó és mi” c. kerekasztal-beszélgetésnek,ahol az Észak-Magyarország, a Szerencsi Újság, az Újhelyi Krónika és a Sárospatak főszerkesztőivel találkoztunk. Papp István vezetésével egy vitafórumnak adtunk helyet a készülő könyvtáros etikai kódex megjelenése előtt. Szerveztünk meghívására Halász Ottilia kassai iparművész tojáskiállítását tekinthették meg a könyvtárba látogató érdeklődők.
A Szervezeten belül figyelemmel kísérjük, segítjük egymás munkáját, igyekszünk jelenlétünkkel megtisztelni, zsűritagként, előadóként is hozzájárulunk az adott könyvtár programjának sikeréhez.
1995-2007 között a Városi Könyvtárral együttműködve tíz alkalommal szerveztük meg „Határon túli magyar könyvtárosok nemzetközi konferenciáját”. A nemzetközi konferencián a kárpátaljai, az erdélyi, a vajdasági és a szlovéniai könyvtárosok vettek részt. A közös szakmai problémáink gondjaink megvitatása mellett lehetőség volt a meglévő kapcsolatok mélyítésére, erősítésére, újak kiépítésére, de a környék kultúrtörténeti értékeinek megismerésére is. A IX. nemzetközi konferencián elhangzott előadások anyaga kiadvány formájában is megjelent.
1997-ben a MKE Műszaki és Orvosi Könyvtárosok Szekciója, 1999-ban a Magyar Olvasástársaság nemzetközi tanácskozása, 2000-ben a MKE Gyermekkönyvtáros Szekció helyszíne volt a sárospataki Városi Könyvtár. A program lebonyolításában a ZKSZ tagjai is részt vettek. Az Olvasástársaság konferenciájának anyagát könyvben is megjelentettük.
2004-2006 között a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárral együtt, három alkalommal szerveztük meg a Zempléni és felvidéki könyvtárosok regionális tanácskozását Sárospatakon, Borsiban, és Bodrogszerdahelyen.
A MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezete a lehetőségei keretén belül eredményesen működik. Az elkövetkezendő időszak fontos célkitűzései között a programjaink sikeres megvalósítása, a tagság létszámának növekedése, az összetartozás erősítése, a megújulás igénye szerepel.
Trembeczki Lászlóné
                                                                                             elnök

 

UMFT