Saját kiadványok

    Mozgókönyvtári ellátás a Sárospataki Kistérségben
 / [szerk. Kövér Sándorné , Noszályné Bodnár Ágnes] . -
Sárospatak : A Művelődés Háza és Könyvtára ; 2009.
32. p. ill., színes ; 21 cm.
 

 
   „Nagyasszony, meghajtom, látod, előtted főmet”
: Nemzetközi tudományos felolvasó ülés Zrínyi
Ilona halálának 300. évfordulója tiszteletére,
2003. február 18. / [szerk. Halász Magdolna ,
Noszályné Bodnár Ágnes]
Sárospatak : Zrínyi I. Vár. Kvt. , 2005.
 
 
   A Határon túli Magyar Könyvtárosok IX. Zempléni
Nemzetközi Konferenciája : A határon inneni és
túli könyvtárak értékközvetítő tevékenysége :
Sárospatak, 2003. szeptember 9-11. / [szerk.
Noszályné Bodnár Ágnes]
Sárospatak : ZIVK , 2004.
 
 
   Patak Nagyasszonya: Zrínyi Ilona : Nemzetközi
tudományos ülés, Sárospatak 2000. szeptember 6.
/ [szerk. Halász Magdolna , Noszályné Bodnár Ágnes]
Sárospatak : ZIVK 2003.
 
 
   Pataki Téka = Theca Pathaciana civitas bibliothecarum :
Sárospatak a könyvtárak városa : A 800 éves város
könyvtárai / [szerk. Kiss Endre József
Sárospatak : ZIVK , 2001.
 
 
   Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban :
A Magyar Olvasástársaság, a sárospataki Városi
Könyvtár és a MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezete
konferenciája: Sárospatak : 1999. május 28-30.
/ [fel. szerk. Nagy Attila]
Sárospatak : Városi Könyvtár , 1999.
UMFT