Irodalmi teadélután - Tompa Mihályról

Tompa Mihályt gyakran említik Petőfi és Arany mellett a „nagy triász” harmadik tagjaként. Akárcsak Petőfi vagy Arany, Ő is a társadalom mély rétegéből emelkedett fel, csak életútja nehezebb, szomorúbb volt, mint társaié. Tompa Mihály szerénysége, művészi egyénisége sokkal érdekesebb, mint ahogy irodalmi köztudatunkban él.

Sajátos egyéni hangja, a népi költészet korabeli megtestesítője. Élete végéig a nemzet függetlenségét hirdette, mely gondolatok költeményeiben is megjelentek. Szülővárosában a mai napig nagy tisztelet övezi személyét, iskola viseli a nagy költő nevét, szobrát Rimaszombatban az elmúlt évben felújították. A nevét viselő iskola tanulóitól számos versét meghallgathattuk, néhányat megzenésített formában is. Versei által megismerhettük gondolatait, érzéseit és hazafiságát.

UMFT