Díjak

 1. A könyvtárhasználati (tagsági) díj egy évre (365 nap): 800 Ft.
 2. Térítésmentes a könyvtárhasználat az 1997. évi CXL Törvény 100.§. 1 bek. /b. pontja, valamint 6/2001.(I.17.) sz. Korm. rendelet alapján: a 16 éven aluliaknak, a múzeumi, levéltári, közművelődési dolgozóknak, a fogyatékosoknak, munkanélkülieknek, rendszeres szociális segélyben részesülőknek, nyugdíjasoknak, valamint a 2001. évi LXII Tv. 4. § alapján a szomszédos államokban élő magyaroknak.
  50 % kedvezményt biztosítunk: az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli középiskolai tanulóknak, egyetemi, főiskolai hallgatóknak, pedagógus igazolvánnyal rendelkező pedagógusoknak.
 3. Alkalmanként 6 kötet könyvet kölcsönzünk 3 hétre.
  A dokumentumokat óvni kell minden rongálódástól, és a kölcsönzési határidő lejárta előtt vissza kell szolgáltatni.
 4. A kölcsönzési határidő max 2 alkalommal meghosszabbítható, amennyiben a kölcsönzésben lévő könyvre előjegyzés nincs. Hosszabbítást lehet kérni személyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon.
 5. A határidőn túl visszahozott dokumentumokért 5 Ft/dokumentum/nap késedelmi díjat számítunk fel.
  A felszólítások postaköltsége is az olvasót terheli.
 1. A kölcsönzött dokumentum elvesztése vagy megrongálása esetén az olvasó az okozott kárt az alábbiak szerint térítheti meg:

  1. az elveszett könyvet a mű ugyanazon kiadású példányával, vagy annak másolatával pótolhatja,
  2. beszerezhetetlen dokumentum esetében a kötet jelenlegi értékét vagy az újraelőállításhoz (másolás és kötés) szükséges összeget köteles megfizetni.
 2. Térítéses szolgáltatások:

folyóiratok kölcsönzési díja: 100 Ft/ hét

fénymásolás: 25 Ft/ oldal,

számítógépről szöveg nyomtatása: 36 Ft/oldal

színes nyomtatás: 100 Ft/ oldal

szkennelés: 100 Ft/ oldal,

CD írás: 300 Ft

fax küldése: 200 Ft / oldal.

UMFT