Könyvtárhasználati szabályzat

Minden könyvtárhasználó jogosult A Művelődés Háza és Könyvtára, Zrínyi Ilona Városi Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére. 

Az intézmény látogatója térítésmentesen veheti igénybe az alábbi alapszolgáltatásokat: könyvtárlátogatás, a dokumentumok helyben olvasása, katalógusok használata, információ a könyvtárról és hálózatáról. 

Az intézmény egyéb szolgáltatásai beiratkozással vehetők igénybe. Regisztráláskor a könyvtárhasználónak közölnie és igazolnia kell a nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, lakcímét, személyi igazolványa, vagy az útlevele számát. A személyes adatokban történő változást feltétlenül be kell jelenteni a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárba. Az olvasó a belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal a könyvtár szabályainak betartásáért. 

A könyvtárhasználati (tagsági) díj egy évre (365 nap): 800 Ft.
Térítésmentes a könyvtárhasználat az 1997. évi CXL Törvény 100.§. 1 bek. /b. pontja, valamint 6/2001.(I.17.) sz. Korm. rendelet alapján: a 16 éven aluliaknak, a múzeumi, levéltári, közművelődési dolgozóknak, a fogyatékosoknak, munkanélkülieknek, rendszeres szociális segélyben részesülőknek, nyugdíjasoknak, valamint a 2001. évi LXII Tv. 4. § alapján a szomszédos államokban élő magyaroknak.
50 % kedvezményt biztosítunk: az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli középiskolai tanulóknak, egyetemi, főiskolai hallgatóknak, pedagógus igazolvánnyal rendelkező pedagógusoknak.

Az első olvasójegy ingyenes, pótlása 100 Ft/db.
 

Alkalmanként 6 kötet könyvet kölcsönzünk 3 hétre.
A dokumentumokat óvni kell minden rongálódástól, és a kölcsönzési határidő lejárta előtt vissza kell szolgáltatni.
 

A kölcsönzési határidő max. 2 alkalommal meghosszabbítható, amennyiben a kölcsönzésben lévő könyvre előjegyzés nincs. Hosszabbítást lehet kérni személyesen, levélben, e-mailben, vagy telefonon.  

A határidőn túl visszahozott dokumentumokért 5 Ft/dokumentum/nap késedelmi díjat számítunk fel.
A felszólítások postaköltsége is az olvasót terheli.

A kölcsönzött dokumentum elvesztése vagy megrongálása esetén az olvasó az okozott kárt az alábbiak szerint térítheti meg:

  1. az elveszett könyvet a mű ugyanazon kiadású példányával, vagy annak másolatával pótolhatja,
  2. beszerezhetetlen dokumentum esetében a kötet jelenlegi értékét vagy az újraelőállításhoz (másolás + kötés) szükséges összeget köteles megfizetni.  

Térítéses szolgáltatások:  

folyóiratok kölcsönzési díja: 100 Ft/ hét

fénymásolás: 25 Ft/ oldal,

számítógépről szöveg nyomtatása: 36 Ft/oldal,

színes nyomtatás: 100 Ft/ oldal

szkennelés: 100 Ft/ oldal,

CD írás: 300 Ft

fax küldése: 200 Ft / oldal. 

Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvek, lexikonok, bekötött folyóiratok, bibliográfiák, CD-ROM-ok csak helyben használhatók.  

A könyvtár állományában meglévő, de kölcsönzés alatt álló dokumentumokat igény szerint az olvasó kérésére előjegyezzük, és annak beérkezéséről értesítést küldünk. 

Az állományunkból hiányzó dokumentumokat az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzés formájában (Országos Dokumentumellátási Rendszer) más könyvtártól megkérjük. Az igénybevétel költségei az olvasót terhelik.

Értesítés: elektronikus úton ingyenes, telefonon 100 Ft/alkalom 

A Könyvtár Örökös Olvasója részére az évenkénti regisztrálás térítésmentes, a fénymásolásnál 10 oldalig 50%-os kedvezményt adunk. 

A könyvtár nyitva tartása: Hétfőtől - péntekig: 10 órától 17 óráig,

                                    Szombaton: 9 órától 12 óráig.

     Nyári nyitva tartás:    Hétfőtől - péntekig: 10 órától 16 óráig,

                                    Szombaton: 9 órától 12 óráig. 

A könyvtárhasználati előírásokat megszegő olvasótól az intézmény a használat jogát megvonhatja. 

Sárospatak, 2012. december 6.

                                                                           Kövér Sándorné

                                                                           könyvtárvezető

 


 

A ZENEI ÉS NYELVI RÉSZLEG HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 

 

 1. A zenei részleg szolgáltatásait csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe. 
 1. Videofilmek egyéni formában történő vetítése előzetes egyeztetéssel lehetséges. 
 1. A zenei és nyelvi dokumentumok helyben használata ingyenes. 
 1. Kölcsönzési díjak: 

CD, DVD, hangkazetta, videokazetta              100 Ft / db / hét

Bakelit hanglemez                                                30 Ft / db / hét

Hangoskönyvek kölcsönzése                            ingyenes

Egyszerre 3 darabot lehet kikölcsönözni.

            A kölcsönzési határidő egyszer hosszabbítható. 

            Késedelmi díj:  50 Ft / db / nap 

 1. Zenei és nyelvi kézikönyveket csak helyben lehet használni. 
 1. Az állományunkból hiányzó műveket igény szerint könyvtárközi kölcsönzéssel más zenei gyűjteményből megkérjük. A kölcsönzés költségei az olvasót terhelik. 
 1. A zenei részleg nyitva tartása:  

Kedd, szerda, csütörtök: 14 órától 16 óráig 

A szabályokat megszegő olvasótól az intézmény a használat jogát megvonhatja! 

Sárospatak, 2012. december 6.        

                                                                                         Kövér Sándorné

                                                                                          könyvtárvezető

 

 

 

UMFT