Makkoshotyka

Ősi magyar település, mely az Árpád-házi királyok korából származik. Eredetileg királyi várbirtok volt. 1262-ben István király a Makramál nevű birtokot Hugkának és fiainak adományozta, innen ered a település neve. A középkorban a Hotykai család birtoka lett, majd számos közbirtokos osztozott rajta.
E bűbájos táj számtalan meglepetéssel szolgál az érdeklődők számára. Az ősi foglalkozások még tetten érhető nyomai, a vadászat, a szőlészeti és borászati kultúra szinte egyedülálló jellegzetességei ezt éppúgy igazolják, mint a hegyek és a síkság vagy az erdők és a szőlők találkozásának, határvonalának soha el nem felejthető látványa.
A falu látványossága a református templom és harangláb. 1790-ben Meczner Sámuel birtokos költözik a községbe, és ő telepíti be a szőlők megművelése céljából a cigányságot, a ma is itt élő cigányok őseit. Ez az ősi család építi a ma is álló Meczner-kastélyt, ahol található az iskola és a könyvtár.
A könyvtár bemutatása
Könyvtáros: Korona Katalin

A település könyvtára az általános iskola épületében került elhelyezésre, oktatási és nevelési célokra kiválóan használható. A gyermek- és ifjúsági irodalom beszerzése mellett nem lehet elhanyagolni a felnőttek számára írt szép- és szakirodalmi művekét sem. A kistérségi társulás által biztosított anyagi forrásokból megújult a könyvtári állomány, ezért a beiratkozott olvasók száma jelentősen megnőtt. A könyvek száma meghaladja a 2900 darabot, de DVD-k, videók is beszerzésre kerülnek. Az Internetet három számítógépen lehet elérni, a gépek a nyitva tartás alatt teljes kapacitással üzemelnek. A könyvtárunk fokozott figyelmet szentel az erdészettel és a szőlőkultúrával kapcsolatos dokumentumok beszerzésére.
Elérhetőségeink:
Községi és általános Iskolai Könyvtár
3959 Makkoshotyka Rákóczi u. 48.
Tel: 06-47/307-016,
E-mail: mhotyka-konyvtar@freemail.hu

UMFT