Komlóska

Komlóska 330 lelkes ruszin nemzetiségi település. A Zemplén gyöngyszemeként ismert falucska a Zemplén-hegységben fekszik. Az utóbbi időben egyre többen látogatnak el a községbe, amely természeti környezete, várromja és vendégszerető ruszin lakosai révén kelti fel az érdeklődést. A természeti környezet főbb látnivalóinak bemutatására szolgál a „telér” tanösvény, mely 9 km-es, 500 m szintkülönbségű útvonal mentén 13 állomást foglal magába. A falu határában állt Solymos vára, amely a kirándulók kedvenc célpontja lett. Komlóska lakosságának több mint fele nyugdíjas. Az itt élő emberek nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek és tartják el családjukat.
A könyvtár bemutatása
Könyvtáros: Nagy Marina

Komlóska község könyvtára a település nyilvános iskolai- és közkönyvtára. A könyvtárat a település gyermek- és felnőtt lakossága használja, valamint azok a vendégek, akik egy-egy prezentáció, vagy szakdolgozat elkészítéséhez szükséges anyaggyűjtés érdekében látogatnak el hozzánk. Az éves költségvetésben biztosított keretösszegen felül pályázatokon nyert támogatási összegek és adományok segítik a könyvtár fejlődését, így állománya megközelíti a 4000 kötetet.
Elérhetőségeink:
Komlóskai Ruszin Nemzetiségi ÁMK Könyvtára
3937 Komlóska Rákóczi u. 27.
Tel: 47/338-127,
E-mail: komloska@t-online.hu

UMFT