Ifjúsági részleg


A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár egyik részlegeként működik a Gyermekkönyvtár. A gyermekrészleg kialakítására az adott lehetőséget, hogy 1968-ban a könyvtár nagyobb épületbe költözött. Ekkortól már egy főhivatású gyermekkönyvtáros kalauzolja a gyerekeket a könyvek világában. A gyermekkönyvtár kiemelt fontosságú célja az iskolai munka segítése.
1978-tól a Tanítóképző Főiskola könyvtár szakkollégistáinak gyakorlata is itt zajlott. Az iskolai szünetben szünidei foglalkozások, olvasótáborok színesítették a Gyermekkönyvtár munkáját.


A következő fontos dátum: 1983 - a könyvtár jelenlegi helyére költözik. Az ifjúsági részleget 13.163 kötettel a mintegy 100 m2-es galérián elkülönítve helyezték el, de a kölcsönzés a felnőtt-részlegben - azzal közösen - történik.


A könyvállomány szabadpolcon került elhelyezésre. A könyveket szépirodalomra és szakirodalomra tagolva, életkori csoportosításban találhatják meg olvasóink. Óvodásoknak kisiskolásoknak a képeskönyvek, gyermekversek, mesék, történetek és gyermek szakirodalom, míg a 10 éven felülieknek az ifjúsági versek, ifjúsági szépirodalom és ifjúsági szakirodalom ajánlható. A foglalkoztató közelében helyeztük el a kézikönyvállományt. Az itt elhelyezett asztaloknál lehet böngészni, jegyzetelni, kutatni.. A barátságos hangulatot könyvkiállításokkal, aktuális dekorációkkal fokozzuk.


1986-tól a Gyermekkönyvtárban már két főállású gyermekkönyvtáros dolgozott. Feladatuk a megnövekedett számú gyermekolvasók igényeinek kielégítése, különböző foglalkozások, különféle rendezvények szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás más intézményekkel. A tanév kezdetekor az oktatási intézményeket végigjárva felmérjük az igényeket. A pedagógusokkal történő előzetes egyeztetés alapján a legszélesebb témakörben vállalunk foglalkozásokat (pl. könyvtárhasználati, irodalmi, történelmi, környezetismereti, helyismereti témában). Foglalkozásainkon helyet kap a mese, a bábozás, a zenehallgatás, a játék, a rajzolás, a hajtogatás is a kézikönyvhasználat mellett. Újabban a videó után a CD-ROM használatát is szorgalmazzuk. A feladatokat mindig az életkori sajátosságoknak és a csoport igényeinek megfelelően alakítjuk ki. Az iskolai könyvtárakkal együttműködve képesek vagyunk az ifjúság olvasói igényeit színvonalasan kielégíteni. A könyvtári munkán túl is ápoljuk kapcsolatainkat a társintézményekkel (pl. zsűrizés, rendezvények látogatása, stb.). Már óvodásoknak is rendszeresen tartunk játékos foglalkozásokat. Különösen nagy súlyt fektetünk a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására.


A pataki gyerekek mellett a környező településekről is sokan veszik igénybe sokszínű szolgáltatásainkat. A beiratkozott 14 éven aluli olvasók száma is folyamatosan emelkedik. Évente 180-200 csoportnak tartunk foglalkozást. Pályázati pénzekből tudunk színvonalas rendezvényeket rendezni. Évről évre nagy az érdeklődés mesemondó- és szavalóversenyeink iránt. Író-olvasó találkozókat, rendhagyó órákat tartanak neves előadóink (pl. Dr. Csorba Csaba, Balogh Béni, Weinrauch Katalin és mások).


1998 óta a gyermekek is rendszeresen igénybe veszik térítésmentes számítógépes szolgáltatásainkat is (internet, CD-ROM használat). Tervezzük a gyermekkönyvtári állomány számítógépre vitelét, amelynek segítségével lehetőség nyílik a magasabb szintű szolgáltatásokra.


Az a gyermek, aki gyermekkorától rendszeresen látogatja a könyvtárakat, felnőttként is igényelni fogja a kultúra jelenlétét, nyitott lesz a fejlődésre. Az alapok lerakására már kicsiny gyermekkorban szükség van, erre jó lehetőséget teremthet a korszerű Gyermekkönyvtár.


 


 

UMFT