Helyismereti különgyűjtemény

Története:
1968-ban Sárospatak városi rangjának visszanyerése alkalmából a könyvtár vezetése úgy döntött, hogy a szűkebb hazánkra – elsősorban Sárospatak és környékére –, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkozó anyagot különgyűjteményben helyezi el, így jött létre a Helyismereti Gyűjtemény.
A várossá nyilvánítás idején ugrásszerűen megszaporodtak a Sárospatakra és környékére vonatkozó publikációk. A szűkebb régiónkat tárgyaló könyveket külön polcon helyeztük el. Ekkor indult el a sajtócikkek gyűjtése is. A Sárospatakra és vonzáskörzetére vonatkozó sajtócikkek dossziékba kerülnek tékázva, havi felosztásban, rövid annotációval ellátva. A Sárospatakra vonatkozó sajtócikkek teljességre törekvő gyűjteménye csak itt, a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban található meg.

A Könyvtár szolgáltatásainak egyik különlegessége, hogy rendelésre összeállítunk személyi és ajánló bibliográfiákat is.
A sárospataki vonatkozású folyóiratok is a gyűjtemény alapjait képezik. Ezek alapján készítette el Halász Magdolna a sárospataki cikkbibliográfiáit, amelyek hazai és külföldi könyvtárak polcain is megtalálhatók.
2009-ben a helyismereti különgyűjtemény az újonnan kialakított kutató-feldolgozó helyiségben került elhelyezésre. Itt a gyűjtemény kutatható, de a fokozott védelmet is biztosítani tudjuk. 

A gyűjteményünk összetétele:
Helyismereti dokumentumok közül könyv: kb. 1500 kötet.
A regionális kiadók könyveiből megtalálhatók a Kazinczy Társaság, a Comenius Társaság, a Sárospataki Városszépítő Egyesület, a helyi iskolák, intézmények kiadványai, valamint a könyvtár saját kiadványai is.
Teljességre törekvően gyűjtjük a tanácsi, önkormányzati határozatokat, beszámolókat. A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, a miskolci Herman Ottó Múzeum (HOM) rendszeresen elküldik kiadványaikat ajándékba a könyvtárnak, illetve a megye városi könyvtárai, múzeumai is. Ezek közül a HOM Múzeum Évkönyveit és Múzeumi Közleményeit nagy haszonnal forgatják a kutatók.

A gyűjteményben különböző (pl. honismereti, pedagógiai) pályázatok anyagai eredeti
példányban is fellelhetők.

Hangzóanyagok:
- 150 db helyi vonatkozású aprónyomtatvány (meghívók, plakátok stb.).

- 15 db helyi vonatkozású hanglemez (pataki diákdalok, patakhoz kötődő szerzők, előadók művei) is a gyűjtemény részét képezik.
- 5 db hangkazettán megtalálhatók a könyvtáros-konferenciák anyaga, valamint a könyvtárban rendezett rádiós vetélkedők (Ki nyer ma?; Könyvről Könyvért) felvételei.
- A Könyvtár rendezvényeiről a Zemplén Televízió által készült híradások, interjúk szintén megtalálhatók a gyűjteményben, archiválva.
- A különgyűjtemény használói főként főiskolai hallgatók, egyetemisták, helytörténészek, de gyakran a közép- és szakközépiskolai tanulók, a könyvtár munkatársai is.
- A Helyismereti Gyűjtemény célja, hogy a könyvtár teljes anyagához bárki hozzá tudjon férni. Terveink között szerepel az értékes anyag elektronikus elérésének biztososítása is, mert az információk exportja-importja ezzel megalapozódhat, és a magasabb szintű tájékozódást segítheti elő.

 


 

UMFT