Európai Uniós különgyűjtemény

Könyvtárunkban 2002-ben - a régiónkban először - Európai Uniós gyűjtemény létesült, melynek a dokumentumait nagyon sokan használják

A Miniszterelnöki Hivatal, illetve a Külügyminisztérium pályázatainak támogatásával azóta is folyamatosan növekszik az állományunk. Az így beszerzett kiadványok kölcsönzését, és helyben használatát is biztosítjuk.

Pályázati támogatásból EU-s rendezvényeket is szerveztünk gyermekeknek, fiataloknak, nyugdíjasoknak és a társadalom különböző rétegeinek. A fiatalokat érdeklő témák elsősorban a munkavállalás, a továbbtanulás, a nyelvvizsga, az elhelyezkedés, ezért ilyen témájú előadások hangzottak el. Nyugdíjasoknak az őket érintő jogszabályok változásairól, a határon túli és határon inneni könyvtárosoknak pedig könyvtáros szakmai előadásokat szerveztünk.

A 7-8. osztályosoknak – a tantervhez kapcsolódva – EU-s foglalkozásokat tartottunk a könyvtárban, amely foglalkozás-sorozatok szellemi vetélkedővel zárultak.

2005. március 1-től EU-s „forródrót” működött a sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban.

A Miniszterelnöki Hivatal Rólunk szólunk kommunikációs programja keretében működtett ingyenes szolgáltatás lényege az volt, hogy a könyvtárunk látogatói e célra kihelyezett külön telefonkészülékről egyetlen gombnyomással léphessenek kapcsolatba az EU-információs szolgálat munkatársaival. Az EU forródrót program célja, hogy a lakosság számára minél szélesebb körben mutassa be és tegye elérhetővé az EU vonal és az EU közkönyvtári hálózat szolgáltatásait.

2007. májusában Római Szerződés 50. évfordulója alkalmából az Informatikai és Könyvtári Szövetség, illetve a Külügyminisztérium támogatásával összeállított vándorkiállítás érkezett a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárba. Ez a vándorkiállítás nagyon ízléses formában, időrendben mutatta be az 50 évet, illetve a jövőt, a 2007-2013-ra vonatkozó Európai Uniós stratégiai terveket.

 

A 2008-ban megnyíló európai uniós források lehetőségeit kihasználva könyvtárunk sikeresen szerepelt a TIOP 1.2.3, és a TÁMOP 3.2.4 számú projektekben. A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gesztorságával megvalósuló projektek segítségével mintegy 18 millió forintos fejlesztést tudtunk megvalósítani.

 


 

UMFT