Könyvtáros műhely a könyvtári munka segítéséért

Október 25-én a sárospataki járás könyvtárosai műhelymunkán vettek részt a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban.

A Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretében könyvtárunk 15 könyvtár munkáját koordinálja, melynek keretében évente két alkalommal műhelymunkára hívjuk a kistelepülések könyvtárosait. A találkozó keretében megbeszéljük a szakmai feladatokat, aktuális problémákat. Mindenki kötetlenül elmondhatja véleményét, segítséget kérhet, vagy megoszthatja ötelteit.

A mostani találkozó központi témája a KSZR megyei ellátásában bekövetkező alapvető változások ismertetése volt. A kollégák elmondhatták aggályaikat, véleményüket a várható változásokról, majd a közös munkát megköszönve egy-egy ki ajándékcsomagot nyújtottunk át nekik.

A változások ellenére a könyvtáros kollégák továbbra is számíthatnak ránk, hiszen lehetőségeinkhez mérten továbbra is segíteni szándékozunk a munkájukat.

UMFT