60 év az olvasók szolgálatában

A 84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok nyitó napján – 2013. június 6-án – egy bensőséges ünnepség keretében emlékeztünk meg a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár megalapításának 60. évfordulójáról.

Bevezetésként Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban című költeményét hallgathattuk meg Czabányi Attila ihletett tolmácsolásában, majd Aros János polgármester úr mondott köszöntő beszédet.

A könyvtárak XXI. században betöltött szerepét elemezte Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese.

Az elmúlt 60 év történetét Kövér Sándorné, a könyvtár jelenlegi vezetője foglalta össze néhány képben, majd a könyvtár igazgatóinak visszaemlékezése következett.

Dr. Kasuba Jánosné Gyurcsák Veronika 1963 és 1979 között vezette a könyvtárat. Személyes hangú előadásában kiemelte, hogy a sárospataki időszak meghatározta későbbi tevékenységét is, itt vált a könyvtári szakma elkötelezett hívévé. Kiemelte a városi tanács messzemenő támogatását, ami lehetővé tette a könyvtár fejlődését. Ugrásszerűen emelkedett a dokumentumok száma, színvonalas rendezvényeket szervezhettek, neves írókat, előadókat hívhattak meg (pl.: Janikovszky Éva, Szepes Mária). Már a 70-es években felvetődött a költözés szükségessége, amelyre 1983-ban került sor.

1979-től Halász Magdolna vezette a könyvtárat 2008-ig. Beszélt a határon túli kapcsolatok kialakulásáról, a pályázati rendszer beindulásáról, és a számítógépesítés kezdeteiről. Név szerint méltatta a könyvtáros munkatársak magas színvonalú tevékenységét.

Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója felvázolta az összevonás (2008) óta szerzett tapasztalatokat: hogyan találja meg a maga helyét egy intézményen belül több funkció.

Az előadások után egy szál rózsával, és egy Balogh Mária-verset tartalmazó hollóházi porcelántállal köszöntem meg az igazgatóknak, a régi, és a jelenlegi könyvtáros kollégáknak az áldozatos munkájukat.

Az ünnepi megemlékezés ezután kötetlenebb hangnemben folytatódott. Könyvtári életképek címmel fotókiállítás nyílt az emeleten a könyvtár bejárata előtt. A tárlatra a 60 év során összegyűlt fotókból válogattam. A 2008 óta készült digitális fotókat projektorral vetítettük ki.

Jó hangulatban, egy szelet sütemény, egy pohár ital mellett – olvasók és könyvtárosok közösen - még sokáig idézgettük a régi emlékeket.

Külön köszönetet érdemelnek támogatóink, akik hozzájárultak az ünnepség sikeres megrendezéséhez!

Fotók:

 

UMFT